kw. 1, 2014

Posted by in Projekty | 0 Comments

Domek letniskowy na działce rolnej

Domek letniskowy na działce rolnej

Zanim przystąpimy do budowy naszego domku letniskowego pierwszy krokiem, jaki musimy wykonać jest pozwolenie na budowę, chociaż przepisy mówią co innego. Jeśli nasz domek letniskowy nie będzie w przyszłości połączony z gruntem wtedy nie musimy się starać o takie pozwolenie. A jednak jest trochę inaczej.

 

Domek letniskowy, który zostanie zakwalifikowany, jako budynek mieszkalny, który będzie przeznaczony do użytkowania w okresie mniejszym niż cztery miesiące w roku kalendarzowym wymaga – poza pozwoleniem na budowę – jeszcze innych niezbędnych dokumentów. Są to projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z projektem zagospodarowania działki, oświadczenie o prawie dyspozycji nieruchomością do celu budowy, wpis i wypis z lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy.

 

Procedury, które trzeba przejść w przypadku kwalifikacji budynku nie za wiele się różnią od tego, w jaki sposób buduje się normalny dom. Trzeba ustalić kierownika budowy, na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych koniecznie złożyć zawiadomienie o planowanym terminie ich rozpoczęcia. Składamy je w inspektoracie nadzoru budowlanego. W tym oddziale należy również przekazać informacje o zakończeniu budowy, oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności realizacji zgodnie z zatwierdzonym projektem, protokoły badań instalacji, protokoły odbioru przyłączy, podwykonawczą inwentaryzację geodezyjną (więcej tutaj).

 

Różnicą polegającą na budowie normalnego domu a domku letniskowego polega na zwolnieniu nas tylko z obowiązku przygotowania przez nas świadectwa energetycznego. Altany nie podlegają zgłoszeniu, jeżeli spełniają określone warunki i żeby tak się stało altana musi być uznana, jako mała architektur. Jednak warto wiedzieć, że zależy to od urzędu i jego interpretacji. Budowa altany nie wymaga pozwolenia na budowę, gdy powierzchnia jej zabudowy nie jest większa niż 25 metrów kwadratowych. Dozwolone wysokości dla altan to 5 metrów przy dachach stromych i 4 metry przy dachach płaskich. Budowę altany należy zgłosić w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *